Rješenja i licence

Početna  >  Rješenja i licence

Društvo za reviziju ”Expert” d.o.o. registrovano je kod Općinskog suda u Zenici Rješenjem broj: 043-0-Reg-11-000383.

Osnovna djelatnost je pružanje revizijskih usluga, te računovodstveno i porezno savjetovanje.

Za obavljanje poslova revizije Društvo posjeduje Licencu izdatu od strane Ministarstva finansija FBiH broj:  9420414185 od 18.08.2010. godine. (Licenca društva FBiH)

Za obavljanje djelatnosti na teritoriji Republike Srpske Društvo posjeduje Dozvolu za rad broj: 06.12491-122-1/14 od 25.08.2014. godine, izdatu od strane Ministarstva finansija Republike Srpske. (Rješenje o izdavanju licance RS)

Ispunjavamo sve uslove za obavljanje revizije investicijskih fondova i nalazimo se na Listi ovlaštenih revizora odobrenoj od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH. (Lista revizorskih društava)

Kako nalaže Zakon o računovodstvu i reviziji, a u cilju obezbjeđenja uslova za obavljanje revizije društava za osiguranje, investicijskih fondova i banaka,  Društvo je zaljučilo policu osiguranja sa pokrićem od 500.000 KM.