Blog

Početna  >  Articles by: Zinka Fetahović

Novosti - eurogast.ba

Izvještaj o transparentnosti za 2023. godinu

29. Aprila 2024.

Ispod se nalazi Izvještaj o transparentnosti Društva za reviziju Expert d.o.o. Zenica za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH – preuzmite izvještaj (PDF)

Blog

Početna  >  Articles by: Zinka Fetahović

Novosti - eurogast.ba

Izvještaj o transparentnosti za 2021. godinu

17. Maja 2022.

Ispod se nalazi Izvještaj o transparentnosti Društva za reviziju Expert d.o.o. Zenica za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH – preuzmite izvještaj (PDF)